• Kirkkoveräjäntie 7 E 32, 33950 PIRKKALA
  • 040 567 5797
  • info@sininenkolmio.fi

Referenssit

Muutama poiminta asiakassuhteistamme:

Kemira-konserni

Yhteistyömme on alkanut vuonna 2005. Siitä lähtien on toteutettu useita kymmeniä valmennuksia eri tulosyksiköissä Helsingistä Ouluun. Yhteistyö jatkuu edelleen.

Valmennuksissa keskeistä on esimiestaitojen ja työyhteisöjen/tiimien kehittäminen.

Esimerkkejä teemoista: esimiestoimintaa ohjaavat voimat, arvojen ja erilaisuuden merkitys, esimiestyön kehittäminen, valmentajan rooli, tulevaisuuden haasteet, kohtaaminen, vuorovaikutustaidot, palautekulttuurin vahvistaminen.


Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa vuonna 2003 alkanut yhteistyö jatkuu edelleen. Mukaan on tullut myös Valkeakosken aluesairaala 2015. Pitkän kumppanuuden aikana olemme järjestäneet mm. yhden sairaanhoitopiirin vastuualueen henkilöstökoulutuksista esim. johtoryhmän, koko henkilöstön, osastosihteerien ja tiimien valmennuksia useiden vuosien ajan.

Esimerkkejä teemoista: vuorovaikutus, tiimien toiminta ja tehtävät, johtoryhmän roolit ja jaettu johtajuus, osaamisen johtaminen, kompetenssit ja kvalifikaatiot osaston työssä sekä työhyvinvointi.

Tiimivalmennuksia olemme toteuttaneet pääsairaalassa ja Valkeakosken aluesairaalassa, ja kohderyhmänä ovat olleet sairaalahuolto ja päiväkirurgia vuosina 2008-2016.

Pshp:n eri yksiköissä olemme toteuttaneet työyhteisövalmennuksia, teemoina asiakaspalvelu, brändi-koulutus, tyky-päivät, työyhteisötaidot.


Tampereen kaupunki

Vuodesta 2002 alkaen olemme toteuttaneet esimies- ja henkilöstövalmennuksia keskitetysti sekä kaupungin eri yksiköissä (varhaiskasvatus, tilakeskus, kulttuuritoimi, työllisyysyksikkö, infra, Hatanpään sairaala puistoyksikkö).

Esimerkkejä teemoista: työhyvinvoinnin johtaminen, arvot, sitoutuminen, muutoksen johtaminen, työn mielekkyys, yhteisön ilmapiiri, kehityskeskustelun merkitys, toimiva työyhteisö.

Lisäksi olemme olleet Tampereen kaupungin esimiespäivillä 2011 Tampere-talossa.

Teemana: kehityskeskustelujen käytänteet (toteutus demonstraatioina).


Rovaniemen kaupunki

Olemme toteuttaneet valmennuksia vuodesta 2005 alkaen. Kaupungin kanssa on tehty puitesopimus esimiesvalmennuksista 2014 – edelleen.

Esimerkkejä teemoista: henkilöstöjohtaminen, työhyvinvoinnin johtaminen, strateginen johtaminen, esimiehen vuorovaikutustaidot, muutoksen johtaminen, strateginen osaamisen johtaminen.

Esimiespassin kokonaisuuden rakentaminen yhteistyössä.


Pirkanmaan verotoimisto

Yhteistyö on alkanut 2008. Esimerkiksi 2011 toteutimme Muutos ja yhdessä tekeminen –koulutuksia Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan verotoimistojen yhdistymisvaiheessa.


Maa- ja metsätalousministeriö

Valtakunnallisen ja alueellisten riistaneuvostojen hankkeessa arvioitiin valtakunnallisen riistaneuvoston ja 15 alueellisen riistaneuvoston toimintaa tavoitteena löytää toimintaa kehittäviä toimintamalleja ja ideoita. Hankkeessa tehtiin asiantuntijahaastatteluja ja verkkokysely. Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset raportoitiin maa- ja metsätalousministeriölle. Toteutusvuosi 2016.


Koulutuskeskus Salpaus

Olemme toteuttaneet Johtamisen erikoisammattitutkintoon liittyen 10 ohjelmaa. Yhteistyömme on alkanut 2011.

Esimerkkejä teemoista: strateginen ajattelu, suunnittelu ja johtaminen, strateginen osaamisen johtaminen, työhyvinvoinnin johtaminen, uudistuminen ja muutoksen johtaminen, itsensä johtaminen, henkilöstöjohtamisella huipulle, projektien johtaminen ja kehittäminen, älyllinen haastaminen, itsensä kehittäminen johtajana ja ihmisenä.


Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja OPSO ry

Oppisopimustoimijoiden valmennukset 2014 alkaen

Esimerkkejä teemoista: oppisopimus, ohjaus, erityisesti nuorten oppisopimus, oppisopimushenkilöstön ohjaus, oppisopimuspedagogiikka.


Finnish Consulting Group

Olemme toteuttaneet vuodesta 2012 alkaen esimies- ja johtamisvalmennuksia.

Esimerkkejä teemoista: Monipuolinen ihmisten johtaminen – johtamisopit käytäntöön, Muutos, Työhyvinvointi ja itsensä johtaminen, Pedagoginen johtaminen, Työhyvinvointi ja muutokseen sopeutuminen.

Valmennusten kohderyhminä ovat olleet Bisnode Oy, Danisco Sweeteners Oy, Fortum Power and Heat, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Kuopion yliopistollinen keskussairaala, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, PSSHP Kuopion yliopistollinen keskussairaala, Vaasan sairaanhoitopiiri, HUS, Medisiininen tulosyksikkö, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS, Raaseporin, Parkanon, Helsingin ja Espoon kaupunki.